[] [] [] [] [] [] [] [] []

دسته بندی‌: سلامت

[ چرا تغذیه مناسب؟! ]

چرا تغذیه مناسب؟!

نوجوانان عزیز توجه داشته باشند که دوران امتحان یا کنکور بخشی عادی از زندگی است که لازم است فعالیت فکری بیشتری برای آن صرف شود. این ایام به هیچ وجه دوران بحرانی و خطرناک عمر نیست؛ از این رو در کنار زندگی طبیعی باید با حفظ آرامش، بیشتر مطالعه نمود و خود را برای امتحان آماده کرد.

[ 24 ساعتِ بدنِ ما...! ]

24 ساعتِ بدنِ ما...!

اتفاقاتی که برای بدن ما در طول ۲۴ ساعت می افتد بشرح زیر است: