[] [] [] [] [] [] [] [] []

دسته بندی‌: آموزشی

[ حق خودت و از زندگی بگیر!!! ]

حق خودت و از زندگی بگیر!!!

همه‌ی آدم‌های موفق، خودباوری عظیمی دارند. آن‌ها می‌دانند که توانائی فوق العاده ای دارند و برای ساختن اهدافشان، ساخته شده‌اند!

[ بخوان و به آرامش برس...! ]

بخوان و به آرامش برس...!

پس قبل از هر چیز باید در خود انگیزه مطالعه ایجاد کنید که در این خصوص دلایل منطقی چندان کاربرد ندارند. مثلا به عنوان محصل اگر با خود بگویید درس‌هایم را خوب می‌خوانم تا در بهترین دانشگاه قبول شوم و در نهایت با تحصیل در بهترین رشته، شغل خوبی داشته باشم، هرگز شما را به خواندن علاقه‌مند نمی‌کند.