[] [] [] [] [] [] [] [] []

دسته بندی‌: روانشناسی

[ باور های اصلی آدم های موفق!!! ]

باور های اصلی آدم های موفق!!!

اگر بار دیگر ترس‌های قدیمی و باورهای محدودکننده مانع شادی و موفقیت شما شدند، آن‌ها را در ذهنتان متوقف و در درون تان افکار مثبت و خوش بینانه را جایگزین افکار منفی کنید!قدرت باورهای مثبت آنقدر زیاد است که می‌توانید به کمک آن‌ها از تمام لحظات زندگی پلی برای موفقیت بسازید...!

[ برای موفقیت با ببرها قدم بردار...! ]

برای موفقیت با ببرها قدم بردار...!

ببرهای واقعی همگی افرادی هدفمند هستند. آن‌ها در تمام ابعاد زندگی، اهدافی را برای خود تعیین می‌کنند. این افراد اهداف شخصی و کاریشان را یادداشت کرده و به انواع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبقه بندی می‌کنند.

[ از اراده تا تحول...! ]

از اراده تا تحول...!

برچسب‌ها، باور آفرین و شخصیت سازند. ما در مسیر کمال، از این تکنیک برای تهذیب نفس و ساختن هویت و شخصیت جدید و باورهای عالی استفاده می‌کنیم. در این مقاله از ویژگی هایی صحبت میکنیم که با تمرین و مراقبت از آن زندگیتان رنگ و لعاب دیگری به خود میگیرد...!

[ روزتون رو خوب شروع کنید...! ]

روزتون رو خوب شروع کنید...!

اگر روزتان را خوب شروع نکنید، تمام روز شما خراب می شود و اگر روز را خوب شروع کنید، آرام تر هستید.اما چگونه می توانیم همیشه روزمان را خوب شروع کنیم؟