[] [] [] [] [] [] [] [] []

دسته بندی‌: متفرقه

[ رتبه نخست فوتبال ایران در بین ۲۵ کشور برتر دنیا ]

رتبه نخست فوتبال ایران در بین ۲۵ کشور برتر دنیا

طبق عملکرد و آمار تیم‌های ملی کشورهای مختلف در جام‌های جهانی، فوتبال ایران برترین کشور در جمع ۲۵ کشور نخست رده‌بندی فیفا است.‏