[] [] [] [] [] [] [] [] []

معرفی رشته ی مهندسی هوافضا

تعریف :  بسياري از افرادي که مهندسي هوافضا را انتخاب مي کنند، اطلاع صحيحي نسبت به اين رشته ندارند و آنرا با خلباني و نجوم اشتباه مي گيرند. درحالي که هدف اين رشته آماده کردن مهندسي است که بتواند در زمينه طراحي، ساخت و آزمايش هواپيما فعاليت کند. درواقع کار مهندس هوافضا قبل از بيرون آمدن هواپيما از کارخانه است و او درمورد چگونگي به پرواز درآوردن يک هواپيما آموزش نمي بيند. بنابراين، مهندسي هوافضا مجموعه اي از علوم و توانايي علمي و عملي در زمينه تحليل، طراحي و ساخت وسايل پرنده از جمله هواپيما ها، بالگردها، گلايدرها، موشک ها و ماهواره هاست.
 

توانایی :  زيربناي اين رشته رياضيات است و همچنين فيزيك و شيمي تا حدودي لازم مي‌ باشد و البته همين‌ جا لازم است توصيه كنيم كه دانش‌ آموزان اگر در درس زبان خارجي ضعيف هستند، وارد اين رشته نشوند چون بيشتر دروس اين رشته به زبان انگليسي وابسته مي‌ باشدمهندسي هوافضا يك رشته فني است و عموما كساني كه وارد رشته‌ هاي فني مي‌ شوند، بايد آمادگي كار در كارخانجات را داشته باشند و همچنين بايد افراد قوي و داراي پشتكار وارد اين رشته بشوند تا به ياري اراده قوي خود در پيشبرد اين رشته نوپا موفق گردند.
 

برخی دروس تخصصی :  ترمودینامیک ، مکانیک پرواز ، طراحی سازه‌ های هوایی ، انتقال حرارت
 

گرایش‌ ها(در مقطع کارشناسی) :  در مقطع کارشناسي گرايشي ندارد.
 

گرایش‌ ها(در مقطع کارشناسی ارشد) :  مهندسي هوافضا در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرايش هاي « سوانح هوايي و صلاحيتهاي پروازي» ، « آئروديناميک» ، « سازه هاي هوايي» ، « مکانيک پرواز» ، « جلوبرندگي» ، « ديناميک پرواز و کنترل» و « مهندسي فضايي» مي باشد.
 

گرایش‌ ها(در مقطع دکترا) :  اين رشته در مقطع دکتري نيز قابل تحصيل مي باشد.
 

موقعیت شغلی :  مهمترين مشكل اين رشته جديد بودن آن است و اين كه هنوز براي آن برنامه‌ ريزي‌ هاي لازم به صورت كلان تدوين نشده است و در نتيجه پراكنده‌ كاري در اين رشته زياد است و در كل جذب نيروي انساني از كانال صحيحي انجام نمي‌ گيرد وگرنه عمدتا فارغ‌ التحصيلان اين رشته از نظر بازاركار مشكلي ندارندفارغ‌ التحصيلان مهندسي هوافضا مي‌ توانند در صنايع و موسسات تحقيقاتي هواپيمايي ، موشكي و ماهواره فعاليت بكنند و همچنين در كليه موسسات و سازمانهايي كه به نحوي از وسايل پرنده استفاده مي‌ كنند، به عنوان كارشناس تحقيق در عمليات و تعمير و نگهداري خدمت كنند

 

شاید وظیفه ی ما پررنگ کردن نشانه ای باشد...