[] [] [] [] [] [] [] [] []

معرفی رشته ی مهندسی معدن

تعریف :  براي هر فعاليت صنعتي نياز به مواد معدني است. موادي که کشف و استخراج آنها نياز به کارشناساني متخصص دارد. هدف از ارائه اين دوره و اين رشته در دانشگاهها تربيت نيروي متخصصي است که بتوانند به اکتشاف و ارزيابي ذخاير معدني ، روش هاي استخراج بهينه و ارزيابي سيستم هاي نگهداري زير زميني يا روزميني در طول مدت بهره برداري از معدن بپردازند.
 

توانایی :  درس رياضي در اين رشته از اهميت زيادي برخوردار است زيرا بدون استفاده از مدل هاي رياضي، محاسبات استخراج و اکتشاف معدن را نمي توان انجام داد. مهندسي معدن ارتباط تنگاتنگي با زمين شناسي دارد و دانشجوي اين رشته بايد به مباحث زمين شناسي علاقه مند باشد.
 

برخی دروس تخصصی :  سنگ شناسی ، حفر چاه و تونل ، آبکشی ، برداشت از راه دور ، نگهداری
 

گرایش‌ ها(در مقطع کارشناسی) :  استخراج ، اکتشاف
 

گرایش‌ ها(در مقطع کارشناسی ارشد) :  مهندسي معدن در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرايش اکتشاف، استخراج، فرآوري مواد معدني و مکانيک سنگ و ... مي باشد.
 

گرایش‌ ها(در مقطع دکترا)  :  اين رشته در مقطع دکتري هم قابل تحصيل است.
 

موقعیت شغلی :  بخشي از کار مهندسي معدن مانند نقشه برداري در زير زمين انجام مي شود. پس دانشجوي اين رشته بايد از نظر جسمي توانايي خوبي داشته باشد و قدرت کار در معادن خارج شهر و در نقاط دور افتاده را داشته باشد. به همين خاطر دانشجويان دختر اين رشته در آزمايشگاه ها و مراکز طراحي معدن فعاليت مي‌ کنند. فارغ التحصيلان اين رشته علاوه بر وزارت معادن و فلزات مي توانند در وزارت نفت (در زمينه حفاري)، در وزارت نيرو (در زمينه آب هاي زيرزميني)، در کارگاه هاي وزارت راه و ترابري (براي حفاري راه ها و تونل‌ ها)، شرکت مترو و سازمان انرژي اتمي مشغول به کار بشوند.

 

شاید وظیفه ی ما پررنگ کردن نشانه ای باشد...