[] [] [] [] [] [] [] [] []

شروع کلاس های مشاوره و برنامه ریزی مهندس سهیل ذوالفقاریه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شروع کلاس های مشاوره و برنامه ریزی مهندس سهیل ذوالفقاریه در شهر تهران در مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه صنعتی امیر کبیر...

واقع در تهران،ضلع شرقی چهارراه ولیعصر،خیابان بالاور ، بن بست کشوری ، ساختمان اداری شماره 2 دانشگاه امیرکبیر

روزهای کلاس : دوشنبه ها از ساعت 14:30الی 16

شماره تماس: 66496230-66413523

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی :

  • برگزاری جلسات هفتگ مشاوره ی گروهی
  • برنامه ریزی از پایه تا کنکور
  • برگزاری آزمون های جامع هفتگی و ماهانه
  • ارائه ی روش های نوین آموزشی
  • برگزاری جلسات مشاوره ی آموزشی
  • پشتیبانی آموزشی مستمر 
  • و...