[] [] [] [] [] [] [] [] []

شروع کلاس های مشاوره و برنامه ریزی مهندس سهیل ذوالفقاریه دراستان البرز

شروع کلاس های مشاوره و برنامه ریزی مهندس سهیل ذوالفقاریه در استان البرز،دبیرستان دخترانه ی مهرگان

واقعدر استان البرز،کرج،عظیمیه،بلوار شریعتی،روبروی ورزشگاه کوثر،دبیرستان دخترانه ی مهرگان

روزهای کلاس : چهارشنبه ها ساعت 12:30تا14

شماره تلفن تماس : 02632509328

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی :

  • برگزاری جلسات هفتگ مشاوره ی گروهی
  • برنامه ریزی از پایه تا کنکور
  • برگزاری آزمون های جامع هفتگی و ماهانه
  • ارائه ی روش های نوین آموزشی
  • برگزاری جلسات مشاوره ی آموزشی
  • پشتیبانی آموزشی مستمر 
  • و..