[] [] [] [] [] [] [] [] []

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دانشگاه بوعلی سینا ، در سال 1352 تأسیس شد و درحال حاضر دارای 78 رشته تحصیلی با گرایشهای مختلف در 7 دانشكده تربیت بدنی نهاوند ، دانشكده هنر و معماری ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، دانشکده تربیت دبیرملایر ، دانشکده علوم پایه ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشکده کشاورزی و یك آموزشكده و یك مجتمع با ظرفیت 6986 نفر دانشجو در مقطع كاردانی - كارشناسی ارشد و دكتری می باشد.

دانشكده كشاورزي در سال 1356 تاسيس شد و فعاليت علمي خود را با رشته زراعت واصلاح نباتات در مقطع ليسانس در سال 1362 آغاز نمود. هم اكنون ساختمان اصلي اين دانشكده در فضاي اصلي دانشگاه بوعلي سينا واقع شده است كه مشغول فعاليتهاي علمي و پژوهشي مي باشد و داراي مقاطع ليسانس و فوق ليسانس در گروههاي خود است.

در حال حاضر دانشكده كشاورزي 60 عضو هيات علمي و حدود 1700 دانشجو دارد كه 20 نفر آنها در مقطع فوق ليسانس در حال تحصيل هستند.

دانشكده كشاورزي در حال حاضر 9 گروه آموزشي دارد. گروههاي اين دانشكده شامل باغباني، خاك شناسي، زراعت واصلاح نباتات، تكنولوژي توليدات دامي، گياهپزشكي، ترويج و آموزش كشاورزي، ماشينهاي كشاورزي، مهندسي آبياري و بيوتكنولوژي ميباشد.

دانشکده هنر و معماری در سال 1381 از ادغام دو گروه آموزشی معماری از دانشکده مهندسی و باستان شناسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس شد و دارای سه گروه معماری و شهرسازی ، باستان شناسی و گرافیک می باشد و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به فعالیت است.

این دانشکده 447 دانشجو در مقاطع ذکر شده دارد. و 20 عضو هیات علمی در دانشکده مشغول به فعالیتهای علمی و پژوهشی می باشند.

در حال حاضر دارای مقاطع کارشناسی پیوسته معماری و کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری می باشد. دوره کاردانی این رشته نیز از سال 1372 لغایت 1386 بوده است که هم اکنون حذف گردیده است. و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی پیوسته 130 نفر دانشجو و در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش معماری تعداد 7 نفر دانشجو و طراحی شهری تعداد 10 نفر در حال فعالیت می باشد و تعداد 10 نفر اعضاء هیات علمی این گروه را همراهی می نمایند.

دانشكده مهندسي در سال 1356 تاسيس شد و فعاليتهاي علمي خود را در مقطع ليسانس در رشته مهندسي آب آغاز كرد. هم اكنون ساختمان اصلي اين دانشكده در فضاي اصلي دانشگاه بوعلي سينا واقع شده است كه مشغول فعاليتهاي علمي و پژوهشي مي باشد و داراي مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا در گروههاي خود است.

دانشكده مهندسي داراي 6 گروه آموزشي است. اين دانشكده حدود 1400 دانشجو و 68 عضو هيات علمي دارد. مديريت دانشكده شامل رياست دانشكده و 3 نفر معاونت است كه رييس دانشكده را همراهي مي كنند : معاونت آموزشي، معاونت مالي و معاونت پژوهشي و مديريت تحصيلات تكميلي.

دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال 1365 تاسيس شد و فعاليت خود را با رشته هاي اقتصاد و زبان فرانسه در سال 1367 آغاز نمود. هم اكنون ساختمان اصلي اين دانشكده در فضاي اصلي دانشگاه بوعلي سينا واقع شده است كه مشغول فعاليتهاي علمي و پژوهشي مي باشد و داراي مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا در گروههاي خود است.

دانشكده ادبيات و علوم انساني داراي 12 گروه آموزشي است و هم اكنون حدود 2300 دانشجو و 80 عضو هيات علمي دارد.مديريت دانشكده شامل رياست دانشكده و 3 نفر معاونت است كه رييس دانشكده را همراهي ميكنند : معاونت آموزشي، معاونت مالي و معاونت پژوهشي.

دانشكده علوم پايه در سال 1355 تاسيس شد. در حال حاضر اين دانشكده بزرگترين دانشكده در دانشگاه بوعلي سينا است كه در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا دانشجو دارد. اين دانشكده داراي 5 گروه آموزشي است و ساختمان اين دانشكده در فضاي اصلي دانشگاه واقع شده است.هم اكنون اين دانشكده داراي 66 عضو هيات علمي و 1289 دانشجو دارد كه 226 نفر آنها در مقطع فوق ليسانس و 10 نفر در مقطع دكترا تحصيل مي كنند.

مديريت دانشكده از رياست و معاونين او شامل معاونت مالي و اداري و معاونت پژوهشي تشكيل شده است.

دانشكده پيرا دامپزشكي در سال 1373 در بخشي از ساختمان دانشكده كشاورزي كنوني و در قالب آموزشكده دامپزشكي تاسيس شد. اولين دوره پذيرش دانشجو در همان سال انجام گرفت.

در نيمه دوم سال تحصيلي 80-1379 محل آموزشكده از دانشكده كشاورزي به محل كنوني يعني بخشي از دانشكده مهندسي سابق منتقل گرديد و در پايان سال 1388 پس از كسب موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر پذيرش دانشجو در دو رشته بهداشت مواد غذايي و بهداشت و بازرسي گوشت در مقطع كارشناسي ناپيوسته به عنوان اولين دانشكده پيرادامپزشكي كشور فعاليت آموزشي خود را ادامه داد.

در حال حاضر اين دانشكده داراي يك رشته كارداني دامپزشكي روزانه و شبانه و سه رشته كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي، بهداشت مواد غذايي و بهداشت و بازرسي گوشت به صورت روزانه و رشته انگل شناسي دامپزشكي در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد و تاسيس ساير رشته هاي وابسته به علوم دامپزشكي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا را در دستور كار خود دارد.

 

 

شاید وظیفه ی ما پررنگ کردن نشانه ای باشد...