[] [] [] [] [] [] [] [] []

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان یکی از دو دانشگاه بزرگ دولتی شهر اصفهان است. موقعیت فیزیکی این دانشگاه به گونه ای است که در مجاورت دروازه شیراز قرار گرفته و با وسعت ۴ میلیون متر مربع از بزرگترین دانشگاههای ایران است. دانشگاه دیگر بزرگ دولتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان است که در سوی دیگر اصفهان و در حومه شهر، قرار گرفته است. پس از تصویت قانون تأسیس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۲ دانشکده های پزشکی، داروسازی و بهداشت دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مستقل از دانشگاه اصفهان شناخته شد.

 

 • رشته های ارائه شده
 • آموزش(علوم تربیتی)
 • برنامه درسی در سطح دکتری
 • برنامه ریزی آموزشی در سطح کارشناسی ارشد
 • آموزش علوم در سطح کارشناسی ارشد(در شرف تاسیس)
 • فلسفه آموزش و پروش در سطح کارشناسی ارشد و دکتری
 • مدیریت آموزشی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در سطح کارشناسی
 • تکنولوژی آموزشی در سطح کارشناسی
 • علوم پایه
 • ریاضیات محض و کاربردی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا.
 • فیزیک در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا.
 • زمینشناسی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا.
 • شیمی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا.
 • زیست شناسی با گرایشهای:-ژنتیک و میکروبیولوژی و جانورشناسی و گیاه شناسی. (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا .)
 • آمار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا.
 • علوم مهندسی
 • مهندسی برق (گرایش الکترونیک و قدرت) در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا.
 • مهندسی کامپیوتر (در دو گرایش نرمافزار و سختافزار) در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا.
 • مهندسی شیمی (گرایش فرآیند) در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدو دکترا.
 • مهندسی عمران(در دو گرایش نقشه برداری و عمران)
 • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 • مهندسی فناوری اطلاعات (it)
 • مهندسی مکانیک (سیالات)
 • مهندسی بیو تکنولوژی
 • مهندسی راه آهن (خطوط)
 • زبانهای خارجه
 • مترجمی زبان انگلیسی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • زبان آلمانی
 • زبان فرانسه
 • زبان عربی
 • زبان وادبیات انگلیسی(کارشناسی و از سال تحصیلی ۸۷کارشناسی ارشد)
 • زبان ارمنی
 • آموزش زبان انگلیسی(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)
 • علوم اداری و اقتصاد
 • مدیریت صنعتی، بازرگانی و دولتی
 • اقتصاد نظری، بازرگانی
 • علوم سیاسی
 • حقوق
 • حسابداری
 • ادبیات و علوم انسانی
 • ادبیات فارسی
 • فلسفه
 • جامعه شناسی
 • الهیات
 • تاریخ
 • جغرافیا
 • تربیت بدنی
 • تربیت بدنی

شاید وظیفه ی ما پررنگ کردن نشانه ای باشد...