[] [] [] [] [] [] [] [] []

ثبت نام کلاس های غیر حضوری مهندس سهیل ذوالفقاریه

ثبت نام کلاس های غیر حضوری مهندس ذوالفقاریه به 2 شکل می باشد...

1- معمولی 

2- خصوصی

در این کلاسها برنامه ریزی تحصیلی، مشاوره های انگیزشی و آموزشی،آزمون های روزانه و شبانه،نظارت تیم پشتیبانی و جناب مهندس ذوالفقاریه،رفع اشکال درسی و... ارائه  میشود...

این کلاس های برای آن دسته از دانش آموزانی است که در شهرهایی زندگی می کنند که  کلاس های مشاوره و برنامه ریزی مهندس سهیل ذوالفقاریه در آنجا تشکیل نمی شود یا به هر دلیلی امکان حضور در کلاس های مهندس ذوالفقاریه را ندارند...

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی پشتتیبانی 09367550283 تماس بگیرید.